4D EKSPERTSKI ULTRAZVUK

4D EKSPERTSKI ULTRAZVUK


4D ultrazvuk se primenjuje u perinatologiji odnosno za praćenje trudnoće. Primenom 4D ultrazvuka prati se razvoj ploda od ranog perioda implantacije, analiza morfologije u prvom tromesečju, razvijanje ploda u drugom tromesečju kao i razvoj i ponašanje fetusa u trećem tromesečju trudnoće. Zbog visoke rezolucije slike 4D ultrazvuk omogućava otkrivanje i analizu razvojnih anomalija ploda. 

U prvom tromesečju trudnoće ultrazvukom se utvrdjuje lokalizacija trudnoće, srčana radnja embriona, a primenom 3D i 4D ultrazvuka analizira se morfologija embriona, pupčanika i žumančane kesice. U ovom periodu trudnoće mogu se otkriti poremećaji u razvoju trbušnog zida ploda.

U 12. nedelji trudnoće analizira se kompletan razvoj ploda i meri njegova veličina. U okviru pregleda ispituje se morfologija svih vitalnih organa kako u 2D tako i u 4D tehnici. Odredjuje se frekvencija srčane radnje koja je jedan od parametara u takozvanom genetskom ultrazvučnom pregledu. Takodje se meri i debljina vratnog rasvetljenja (vratne brazde ploda). Kada je vratna brazda zadebljala, ona predstavlja jedan od parametara koji upućuje na moguće genetske anomalije ploda.

U okviru pregleda ispituje se i lokalizacija posteljice, kao i protok krvi kroz glavne uterusne krvne sudove.

Nakon ultrazvučnog pregleda pacijent se upućuje da uradi hormonski Double test iz krvi, koji predstavlja deo ispitivanja u proceni rizika za genetske anomalije ploda.

Po završenom ispitivanju odredjuje se na osnovu svih ultrazvučnih i hormonskih parametara rizik da genetske anomalije.

U slučaju povećanog rizika kao i u slučaju kada je pacijentkinja starija od 35 godina, radi se genetska anliza kojom se odredjuje kariotip ploda.

Genetska analiza i odredjivanje kariotipa i pola ploda može se uraditi najranije sa 9,5 nedelja trudnoće pa do 19 nedelja trudnože primenom biopsije horionskih resica odnosno biopsije posteljice.

U periodu od 16 - 18. nedelje trudnoće genetska analiza može se raditi i iz plodove vode - amnocentezom.

Tokom drugog tromesečja primenom ultrazvuka ispituje se rast i razvoj ploda. U ovom periodu trudnoće otkrivaju se razvojne anomalije ploda odnosno njegovih vitalnih organa.

Genetska ispitivanja

U drugom trimestru do 19. nedelje trudnoće se odredjuju biometrijski parametri i debljina vratne brazde koji ukazuju na potencijalni rizik za genetske anomalije ploda. U sklopu ovog pregleda trudnica se upućuje da uradi i biohemijski Triple test iz krvi na osnovu kog se takodje procenjuje rizik za genetske anomalije.

Ako trudnica nije radila genetski ultrazvuči pregled sa 12 nedelja trudnoće i Double test, poželjno je da se detaljan ultrazvučni pregled i Triple test urade sa 16-17 nedelja, kako bi se u slučaju povećanog rizika mogle uraditi genetske analize - biopsija poseteljice ili amniocenteza.

Fetalna ehokardiografija

Drugi trimestar trudnoće je i period kada se radi fetalna ehokardiografija da bi se isključile anomalije na srcu fetusa.

Kolor Doppler ultrazvuk

Takodje se tokom ovog perioda ispituje protok krvi kroz najvažnije krvne sudove fetusa da bi se na vreme uočili poremećaji u cirkulaciji ploda. Primenom kolor Doppler ultrazvuka analizira se i protok krvi u krvnim sudovima materice da bi se na vreme otkrili poremećaji koji mogu da ukazuju da će kod trudnice nastupiti povećanje krvnog pritiska.

Tokom trećeg tromesečja trudnoće u okviru ultrazvučnog pregleda prati se razvoj i rast fetusa merenjem biometrijskih parametara (obima i prečnika glave, abdomena, dugih kostiju ekstremiteta). Meri se debljina i zrelost posteljice (ukazuje na dijabetes u trudnoći ili prevremeno sterenje posteljice kod pušenja u trudnoći)