Cenovnik

Usluga Cena
Ginekološki pregledi 1500 RSD
Ultrazvučni pregled 2000 RSD
Videokolposkopski pregled 4000 RSD
PAPa test 2000 RSD
Biopsija grlića materice 3000 RSD
Vaginalni bris 1500 RSD
Cervikalni bris 1500 RSD
Vag+cer. Bris 2500 RSD
Chlamidia antigen 2500 RSD
Mycoplasma hominis 1500 RSD
Ureaplasma urealyticum 1500 RSD
Chlam.+Mycop.+Ureap. 4000 RSD
Vađenje spirale i exp.curret. 12000 RSD
Stavljanje spirale od 8000 RSD
CTG (kardiotokografija) 2500 RSD
Skidanje kondoloma od 4000 RSD
Stavljanje cerclage 12000 RSD
Incisio gl.Bartholini 6000 RSD
HP pregled od 2500 RSD
UZ dojke 3500 RSD
Eksplorativna kiretaža 10000 RSD
4D ultrazvučni pregled 5000 RSD
Ekspertski ultrazvuk 10000 RSD
*Cene su informativnog karaktera i podložne korekciji. Davalac usluga zadržava pravo promena cena. Za tačnu cenu usluga kontaltirajte davaoca usluga na navedene brojeve telefona ili posetite lično.